Realizacje me są różnorodne: 32 domy jednorodzinne, kilka większych kubatur mieszkalnych i hotelowych, obiekty sakralne i zabytki (kilka z nich udało się ocalić), detale wnętrz, mała architektura, grafika użytkowa.
Mierzę się z każdym aspektem projektowo-realizacyjnym, koordynując wysiłki zaprzyjaźnionych koleżanek i kolegów branżystów z wykonawcami (stale się od nich uczę). Do pracy wykorzystuję licencjonowane oprogramowanie ArchiCAD (wersje od 4.5 do 19) firmy GRAPHISOFT.
W ramach własnej pracowni zrealizowałem ponad 100 projektów, z których 40 % związanych jest z tematyką sakralną. Moimi Klientami są z reguły osoby mi bliskie i kolejne przez nie polecane. Do każdego tematu przystępuję tak, jakbym sam był jego odbiorcą.