Zespół poklasztorny – Marianowo

Zespół poklasztorny – Marianowo

Wieloletni żmudny wysiłek ks. proboszcza Jana, który stał się przy okazji lokalnym mecenasem sztuki, doprowadził do ożywienia i przywrócenia dawnej świetności pocysterskiego założenia, choć … jeszcze wiele do zrobienia.

Zakres pracy:

  1. inwentaryzacja budowlana i konserwatorska obiektu zabytkowego,
  2. koncepcja architektoniczna części plebanijnej i publicznej,
  3. projekt budowlano-wykonawczy z pozwoleniem na budowę,
  4. projekt wnętrz,
  5. koordynacja branżowa projektowo-wykonawcza,
  6. nadzór autorsko-inwestorski nad realizacją,
  7. wszelkie uzgodnienia formalne na czele z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.