Dom Małgosi i Wiesia – Morzyczyn

Dom Małgosi i Wiesia – Morzyczyn

Miejsce na ziemi dla doświadczonych już przyjaciół – budujące otwarcie na współczesne rozwiązania.

Zakres pracy:

  1. koncepcja architektoniczna,
  2. projekt budowlano-wykonawczy z pozwoleniem na budowę,
  3. koordynacja branżowa projektowo-wykonawcza,
  4. nadzór autorsko-inwestorski nad realizacją,
  5. uzgodnienia formalno-prawne z przekazaniem obiektu do użytkowania.