Kościół św. Jana – Stargard

Kościół św. Jana – Stargard

Drewniany hełm wieży (najwyższej kościelnej na Pomorzu Zachodnim - 99 m) w 2002 roku groził … zawaleniem: wielkie wyzwanie inżynierskie, doświadczony wykonawca, odważny inwestor - ks. proboszcz Jarosław. Kaplica Najświętszego Sakramentu oraz iluminacja całej bryły kościelnej to ukoronowanie mej wieloletniej troski o cały zabytek.

Zakres pracy:

  1. inwentaryzacja budowlana i konserwatorska obiektu zabytkowego,
  2. ekspertyza techniczna i wytyczne konserwatorskie remontu wieży,
  3. projekt budowlano-wykonawczy remontu wieży,
  4. projekt budowlano-wykonawczy kaplicy i iluminacji zabytku z pozwoleniem na budowę,
  5. koordynacja inżynierska i wykonawcza z realizacyjnym nadzorem autorsko-inwestorskim,
  6. wszelkie uzgodnienia formalne (na czele z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków) z przekazaniem obiektu do użytkowania.