Dom Magdy i Tomka – Stargard

Dom Magdy i Tomka – Stargard

Piękne doświadczenie planowania i prowadzenia realizacji dla mej rodziny. Poznałem przy okazji mądrego generalnego wykonawcę (dokładność odwzorowania pomysłów architekta – wzorcowa).

Zakres pracy:

  1. koncepcja architektoniczna,
  2. projekt budowlano-wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowę,
  3. koordynacja branżowa projektowo-wykonawcza,
  4. nadzór autorsko-inwestorski nad realizacją,
  5. uzgodnienia formalno-prawne z przekazaniem obiektu do użytkowania.