Sanatorium Uzdrowiskowe „Ikar Plaza” – Kołobrzeg

Sanatorium Uzdrowiskowe „Ikar Plaza” – Kołobrzeg

Doświadczenie przemiany starej tkanki na prawie całkowicie nową – piękna współpraca z moim zawodowym mistrzem: arch. Piotrem Zaniewskim

Zakres pracy:

  1. inwentaryzacja budowlana obiektu istniejącego,
  2. koncepcja architektoniczna,
  3. projekt budowlano-wykonawczy z pozwoleniem na budowę,
  4. koordynacja branżowa,
  5. nadzór autorsko-inwestorski nad realizacją,
  6. uzgodnienia formalno-prawne z przekazaniem obiektu do użytkowania.