Kościół św. Józefa – Szczecin

Kościół św. Józefa – Szczecin

Przebudowa prezbiterium (w ramach renowacji całego kościoła z otoczeniem prowadzonej przez ks. proboszcza Ireneusza) – zastosowanie pełnego piaskowca we wszystkich detalach stworzyło nową jakość przestrzeni sakralnej. Realizacja zwieńczona została uroczystym poświęceniem kościoła i konsekracją ołtarza – wzruszające chwile dla mnie jako jednego z wielu zaangażowanych w to dzieło.

Zakres pracy:

  1. inwentaryzacja konserwatorska wnętrza obiektu zabytkowego,
  2. koncepcja architektoniczna,
  3. projekt budowlano-wykonawczy wnętrza obejmujący wymianę całej posadzki nawy głównej i prezbiterium na nową ceramiczną oraz realizację detali z piaskowca: ołtarz główny, pulpit lektorski, główna rama dla obrazu patrona świątyni z półkolistą nadstawką w prezbiterium, dwie ramy dla obrazów naw bocznych, trzy mensy pod ramami, postument pod figurę Matki Boskiej oraz zdwojone balaski,
  4. nadzór autorsko-inwestorski nad realizacją.